Posts on Jan 1970

Lỗ hổng bảo mật Dirty Cow leo quyền trong hầu hết kernel - CVE-2016-5195

Lỗ hổng DirtyCow đang tồn tại trên hầu hết các kernel linux, bao gồm cả Android.
Lỗ hổng này cho phép Hacker tấn công leo thang đặc quyền. Nghĩa là từ người dùng có quyền thường (normal users) có thể viết và chỉnh sửa các file mà lẽ ra người dùng Admin mới chỉnh sửa được (admin users). Ví dụ các file /etc/passwd, /etc/shadow,.. sẽ có thể thay đổi bởi những người dùng thường.

Các server nằm trên hệ thống của TABATECH đã được vá lỗ hổng nghiêm trọng này!

Các distro bị ảnh hưởng bao gồm:

 1. Red Hat Enterprise Linux 7.x
 2. Red Hat Enterprise Linux 6.x
 3. Red Hat Enterprise Linux 5.x
 4. CentOS Linux 7.x
 5. CentOS Linux 6.x
 6. CentOS Linux 5.x
 7. Debian Linux wheezy
 8. Debian Linux jessie
 9. Debian Linux stretch
 10. Debian Linux sid
 11. Ubuntu Linux precise (LTS 12.04)
 12. Ubuntu Linux trusty
 13. Ubuntu Linux xenial (LTS 16.04)
 14. Ubuntu Linux yakkety
 15. Ubuntu Linux vivid/ubuntu-core
 16. SUSE Linux Enterprise 11 and 12.

Làm thế nào để vá lỗ hổng DirtyCow?

(more…)

Continue Reading