Bảng giá dịch vụ Private Cloud

 • ECONOMY

 • 4.9 triệu/Tháng
  (Giá gốc: 5.5 triệu)

 •    Thử nghiệm Free 10 ngày
 • CPU: 12 (max 64)
 • RAM: 24 (max 128)
 • SAN Storage: 1000 GB
 • Hypervisor: KVM
 • IP: 5
 • Băng thông: 1Gbps/Rack
 • Mua ngay
 • Professional

 • 7.8 triệu/Tháng

 • Making this the first true generator necessary on the Internet.Thử nghiệm Free 10 ngày
 •   CPU: 12 (max 64)
 • RAM: 24 (max 128)
 • SAN Storage: 1000 GB
 • Hypervisor: KVM
 • IP: 5
 • Băng thông: 1Gbps/Rack
 • Read more   Get Now!
 • BUSINESS

 • 15.9 triệu/Tháng
  (Giá gốc: 5.5 triệu)

 •    Thử nghiệm Free 10 ngày
 • CPU: 12 (max 64)
 • RAM: 24 (max 128)
 • SAN Storage: 1000 GB
 • Hypervisor: KVM
 • IP: 5
 • Băng thông: 1Gbps/Rack
 • Mua ngay