Bảo vệ việc kinh doanh của bạn

Chống hack

Bảo mật máy chủ, bảo mật hệ điều hành, bảo mật website

Gỡ bỏ mã độc

Quét và gỡ bỏ mã độc liên tục

Uptime 99,99%

Theo dõi độ ổn định website, hỗ trợ 24/7/365

Bảo mật Website theo chuẩn OWASP

Thiết kế hệ thống bảo mật

Đánh giá và thiết kế bảo mật Website ở mức hạ tầng, mức mô hình, mức hệ điều hành, mức ứng dụng

Bảo mật theo chuẩn quốc tế OWASP

OWASP là chuẩn bảo mật quốc tế để ngăn chặn nhiều cuộc tấn công như XSS, SQLi, File Injection, Brute Force,..
  • – Chặn tấn công XSS
  • – Chặn tấn công SQL Injection
  • – Chặn tấn công File Injection
  • – Chặn Brute Force mật khẩu

Rà quét vá lỗ hổng định kỳ

Scan định kỳ hàng ngày
Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS mức OS, mức Network

Tấn công thử nghiệm như một hacker

Chúng tôi sẽ đóng vai trò là 1 white hacker, suy nghĩ như 1 hacker và tìm ra những lỗ hổng mới.
  • – Scan để tìm yếu điểm hệ thống
  • – Khai thác lỗ hổng
  • – Tấn công thử nghiệm vào yếu điểm
  • – Vá lỗ hổng bảo mật
Để chúng tôi gọi lại bạn Để lại thông tin Hoặc Live Chat
Hoặc gọi cho chúng tôi 0338 369 743