Biểu hiện khi website bị DDoS

Site không truy cập được hoặc truy cập chậm

...

CPU, RAM, Disk không phục vụ kịp và tăng cao đột biến

...

Băng thông tăng đột biến

....

Ưu việt so với các nhà cung cấp khác

Hệ thống Lọc DDoS thông minh

- Hệ thống lọc DDoS thân thiện với người dùng
- SEO Top kết quả tìm kiếm không bị ảnh hưởng

3 lớp lọc DDoS mạnh mẽ

- Nhận diện hành động bất thường từ người dùng
- Nhận diện bất thường trong logic giao thức truyền tin
- Nhận diện tính hợp lệ gói tin ở tầng mạng

Cache Web TĂNG khả năng chịu đựng cuộc tấn công

- Điếu hướng luồng truy cập vào hệ thống FlashCache
- Tăng tốc truy cập Website

Dashboard quản lý chuyên nghiệp

- Tùy chỉnh thiết lập các thông số về ngăn chặn tấn công DDoS và Cache
- Tùy chỉnh thiết lập White-list hay Black-list theo Bot-Agent, IP
- Graph theo dõi mức độ tấn công và chất lượng Website

Đăng ký sử dụng hệ thống DDoS đơn giản

 • Đăng ký dịch vụ và nhập tên miền cần bảo vệ

  Bước 1

 • Check email cấu hình và trỏ tên miền

  Bước 2

  TABATECH tự động cung cấp cho bạn 1 IP và link quản lý dịch vụ

 • Cấu hình địa chỉ IP Web server

  Bước 3

  Login vào trang Dashboard và điền địa chỉ IP Website của bạn vào form "Server Web"

 • Thay đổi thanh ghi A của domain theo hướng dẫn

  Bước 4

  Thường DNS thay đổi sau 1 giờ

 • Website của bạn đã được bảo vệ bởi TABATECH

  Hoàn thành

Để lại thông tin Hoặc Live Chat
Hoặc gọi cho chúng tôi 0338 369 743