Bùi Ngọc Quang

Website của tôi trước kia vào rất chậm do bị tấn công DDoS. Nếu không có TABATECH chắc chắn việc kinh doanh của tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. TABATECH đã tư vấn và chặn các luồng tấn công đó. GIờ tôi rất yên tâm vì đã có TABATECH vận hành chúng!

About the Author