Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Tôi đã sử dụng dịch vụ của HanoCloud (TABATECH) được 2 năm và tôi vẫn còn ý định sử dụng tiếp dịch vụ của các bạn. Điều tôi rất ấn tượng là tôi có thể quản trị dịch vụ của tôi rất dễ dàng trên Cloud của HanoCloud, các thao tác resize cấu hình server CPU, RAM, Disk chỉ cần vài giây là xong.

About the Author