Vũ Ngọc Hường

Vũ Ngọc Hường

Chúng tôi cần một hệ thống máy chủ để vận hành các website cho khách hàng của mình, nhưng chúng tôi không đủ kinh phí để thuê một đội ngũ xây dựng hệ thống, đó là chưa kể tới mua phần cứng, thiết bị mạng. Giải pháp Private Cloud đã giải quyết vấn đề khó khăn nhất tôi đang gặp, tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng dịch vụ Private Cloud của HanoCloud (TABATECH)

About the Author